Hand Tucher Web Directory
Directory 8.org

Found 2 jobs on 1 pages

10 Jan

Job Overview Senior Principal Statistical Programmer job, UK or across Europe. SAS. CDISC SDTMs. Macros. Project...

30 Dec

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS är ett komplett akutsjukhus... och bedriver länssjukvård inom, de för länssjukhus, vanligaste förekommande specialiteter. SÄS ansvarar även för barn...